บริษัท ไอ.เอ.พริ้นติ้งซัพพลาย จำกัด
ติดต่อ
ที่อยู่:
71 ซอยเจริญกรุง 93 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105553036363
โทร : 0-2688-8693,0-2688-8698
แฟ็กซ์ : 0-2688-1461

เวลาทำการ
วัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
วัน เสาร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. (เปิดทำการเสาร์เว้นเสาร์)
หยุดวันอาทิตย์ และ วันนขัตฤกษ์

http://www.iaprintingsupplies.com